Значення слова

Іменник
друкування
передрук

Множина

Іменник typing у множині: typings

Приклади вживання

blind typing, touch typing — сліпий метод друку
typing method — метод набору тексту
typing speed — швидкість набору тексту
I like typing without looking at the keyboard. — Мені подобається набирати текст, не двилячись на клавіатуру.
They design this keyboard to decrease typing errors. — Вони розробили цю клавіатуру, щоб зменшити кількість помилок при вводі тексту.
The switch to the right of the backspace key shifts the machine to right-to-left typing. — Перемикач праворуч від клавіші Backspace перемикає машину на друк справа наліво.
The correction tape was changed independently from the typing ribbon. — Коригувальна стрічка змінювалася незалежно від стрічки для друку.
In a speed typing contest, contestants compete to attain the highest accurate typing speeds. — У змаганнях зі швидкості набору тексту учасники змагаються, щоб досягти найбільшої швидкості точного набору тексту.

Поділитись публікацією: