Значення слова

Прикметник
невідомий

Приклади вживання

It’s usually unbeknownst to those who are outside their group. — Зазвичай це невідомо тим, хто знаходиться поза їхньою групою.
These components are built into a system during the design phase unbeknownst to the system users. — Ці компоненти вбудовуються в систему на етапі проектування без відома користувачів системи.
Tony and Ralph decided that Jackie Jr. had to be killed, unbeknownst to Rosalie. — Тоні і Ральф вирішили, що Джекі-молодшого треба вбити без відома Розалії.
But unbeknownst to them, Stalker survives and plots for revenge. — Але без їхнього відома Сталкер виживає і замишляє помсту.
She is planning to move to Oakland with her mother, unbeknownst to Clay. — Вона планує переїхати в Окленд зі своєю матір’ю без відома Клея.
He is hiding in a house unbeknownst to the owners. — Він ховається у будинку без відома власників.

Поділитись публікацією: