Значення слова

Прикметник
надприродний
моторошний

Приклади вживання

uncanny valley — «моторошна долина», «неприродна долина» (гіпотеза з області робототехніки)
The tale is considered to be a Gothic tale due to its Freudian uncanny nature. — Казка вважається готичною через свою моторошну фрейдистську природу.
In addition, Dirda praises Lovecraft’s ability to create an uncanny atmosphere. — Крім того, Дірда хвалить здатність Лавкрафта створювати моторошну атмосферу.
He had an uncanny ability to listen to the radio and replay what he heard on piano. — Він мав надприродну здатність слухати радіо і відтворювати почуте на фортепіано.

Поділитись публікацією: