Значення слова

Прикметник
непевний
невпевнений
сумнівний
ненадійний
невизначений
точно не відомий
нез’ясований

Приклади вживання

Everything was very uncertain. — Все було дуже непевно.
We know that you are uncertain about them. — Ми знаємо, що ви не впевнені в них.
The origins of the celebration are uncertain, but it may date to pagan times. — Походження святкування невідоме, але воно може датуватися язичницькими часами.
However, this remains uncertain. — Однак це залишається невизначеним.
The etymology of his name is uncertain. — Етимологія його імені невизначена.

Поділитись публікацією: