Значення слова

Прикметник
незручний
що відчуває незручність

Приклади вживання

If it happens, I feel uncomfortable. — Якщо це відбувається, я почуваюся незручно.
She doesn’t want to hear this uncomfortable truth. — Вона не хоче чути цю неприємну правду.
She stated that kissing him had made her feel uncomfortable. — Вона заявила, що поцілунки з ним викликали у неї дискомфорт.
I find this chair very uncomfortable. — Я вважаю це крісло дуже незручним.
I didn’t want to have that uncomfortable conversation. — Я не хотів вести цю незручну розмову.

Ступені порівняння до слова uncomfortable

  • less uncomfortable — менш незручний
  • more uncomfortable — більш незручний
  • the most uncomfortable — найбільш незручний

Приклади речень:

They tried to make their stay in the camp less uncomfortable. — Вони намагалися зробити своє перебування у таборі менш некомфортним.
What can I do to make your flight more uncomfortable? — Що я можу зробити, щоб ваш політ був більш незручним?
He calls it the most uncomfortable situation he has ever been in on television. — Він називає це найбільш незручною ситуацією, в якій він коли-небудь був на телебаченні.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: