Значення слова

Прийменник
під
у
за
попід
біля
згідно
у процесі

Прислівник
униз
нижче
далі
під
унизу
менш ніж

Прикметник
підлеглий
нижній
менший
спідній
менший за норму

Приклади вживання

go under — тонути, розорятися, гинути, не витримувати, зникати
under armour — під бронею
under construction — у розробці, у процесі будівництва
under socialism — при соціалізмі
under the circumstances — за цих обставин
under the dome — під куполом
under the government of… — при уряді…
under the weather — нездоровий
under pressure — під тиском
under water — під водою
Under no circumstances will I do it. — Я ні за яких обставин цього не зроблю.
The child is under six. — Дитині ще немає шести років.
The pen fell under the couch. — Ручка впала під диван.
Why is he sitting under the table? — Чому він сидить під столом?
I feel a bit under the weather today. — Мені трохи нездоровиться сьогодні.
There were many mass killings under communist regimes of the 20th century. — За комуністичних режимів 20 століття було багато масових вбивств.

Поділитись публікацією: