Значення слова

Дієслово
недооцінювати

Іменник
недооцінка

Приклади вживання

We often tend to underestimate the importance of time. — Ми часто схильні недооцінювати важливість часу.
Don’t underestimate the importance of self-education. — Не недооцінюйте значення самоосвіти.
Inexperienced buyers frequently underestimate the amount and cost of repairs necessary to make a home livable or saleable. — Недосвідчені покупці часто недооцінюють обсяги та вартість ремонту, необхідного для того, щоб зробити житло придатним для життя чи продажу.
Ebert said that he had underestimated the film. — Еберт сказав, що він недооцінив фільм.

Поділитись публікацією: