Значення слова

Дієслово
підпирати
підтримувати
підкріпляти
підводити фундамент

Приклади вживання

It’s an automobile platform that underpinned their sports cars. — Це автомобільна платформа, на якій базувалися їхні спортивні автомобілі.
The mission of this organization is to facilitate free and open access to biodiversity data worldwide to underpin sustainable development. — Місія цієї організації полягає у сприянні вільному та відкритому доступу до даних про біорізноманіття у всьому світі для підтримки сталого розвитку.
Two of these (clean water and fertile soil) underpin our economy and society and thus make human life possible. — Два з них (чиста вода та родючий ґрунт) лежать в основі нашої економіки та суспільства, а отже, роблять можливим життя людини.

Поділитись публікацією: