Значення слова

Дієслово
розуміти
зрозуміти
збагнути
розбиратися
тямити
усвідомлювати
кмітити
припускати

Приклади вживання

difficult to explain or understand — складний для пояснення чи розуміння
Did you understand the lesson? — Ви зрозуміли урок?
I understand your point of view, but… — Я розумію вашу точку зору, але…
Real life can be chaotic and difficult to understand. — Реальне життя може бути хаотичним і важким для розуміння.
You aren’t trying to understand it. — Ви не намагаєтесь це зрозуміти.

Поділитись посиланням: