Значення слова

Прикметник
неважливий

Приклади вживання

I consider it unimportant. — Я вважаю це неважливим.
He considered it unimportant. — Він вважав це неважливим.
Why are you discussing such unimportant things? — Чому ви обговорюєте такі неважливі речі?
The majority of Canadians consider religion to be unimportant in their daily lives but still believe in God. — Більшість канадців вважають релігію неважливою в їхньому повсякденному житті, але все ще вірять у Бога.
These tasks are unimportant but urgent. — Ці завдання є неважливими, але терміновими.
She pays too much attention to unimportant details. — Вона надто багато уваги приділяє неважливим деталям.

Поділитись публікацією: