Значення слова

Прикметник
унікальний
неповторний
єдиний у своєму роді

Іменник
унікум

Приклади вживання

unique selling proposition — унікальна торговельна пропозиція
unique user — унікальний користувач
universally unique identifier — універсальний унікальний ідентифікатор
Choose a unique username. — Виберіть унікальне ім’я користувача.
Find your own unique voice. — Знайдіть свій власний унікальний голос.
It opens up unique opportunities for me. — Це відкриває для мене унікальні можливості.
Their product has some unique features. — Їхній продукт має ряд унікальних властивостей.
The usages of these symbols are unique and specific. — Використання цих символів унікальне та специфічне.
Each separate entry has its own set of unique symbols. — Кожен окремий запис має власний набір унікальних символів.
Every vehicle in Ukraine has a unique registration plate number. — Кожен транспортний засіб в Україні має унікальний номерний знак.
All subsequent antibodies derived this way trace back to a unique parent cell. — Усі наступні антитіла, отримані таким чином, простежуються до унікальної батьківської клітини.

Поділитись публікацією: