Значення слова

Прикметник
унікальний
єдиний у своєму роді
незвичайний
неповторний

Приклади вживання

unique selling proposition — унікальна торговельна пропозиція
unique user — унікальний користувач
universally unique identifier — універсальний унікальний ідентифікатор
It’s such a unique opportunity. — Це така унікальна можливість.
It has unique features. — Він має унікальні особливості.
It has a unique design. — Він має унікальний дизайн.
Choose a unique username. — Виберіть унікальне ім’я користувача.
Find your own unique voice. — Знайдіть свій власний унікальний голос.
It opens up unique opportunities for me. — Це відкриває для мене унікальні можливості.
Blood oranges have a unique flavor compared to other oranges. — Червоні апельсини мають унікальний смак порівняно з іншими апельсинами.
Each faction has its own unique characteristics. — Кожна фракція має свої унікальні характеристики.
Their product has some unique features. — Їхній продукт має ряд унікальних властивостей.
The usages of these symbols are unique and specific. — Використання цих символів унікальне та специфічне.
Each separate entry has its own set of unique symbols. — Кожен окремий запис має власний набір унікальних символів.
Every vehicle in Ukraine has a unique registration plate number. — Кожен транспортний засіб в Україні має унікальний номерний знак.
All subsequent antibodies derived this way trace back to a unique parent cell. — Усі наступні антитіла, отримані таким чином, простежуються до унікальної батьківської клітини.

Ступені порівняння до слова unique

  • more unique — більш унікальний
  • the most unique — найбільш унікальний

Приклади речень:

Star Wars creator George Lucas wanted the Bad Batch to be more unique than other clones. — Творець «Зоряних воєн» Джордж Лукас хотів, щоб «Бракована партія» була більш унікальною, ніж інші клони.
This city is the most unique in the United States. — Це місто є найбільш унікальним у Сполучених Штатах.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: