Значення слова

Іменник
одиниця
частина
підрозділ
орган
агрегат
елемент
блок
секція
з’єднання

Множина

Іменник unit у множині: units

Приклади вживання

astronomical unit — астрономічна одиниця
central processing unit — центральний процесор
the International System of Units — Міжнародна система одиниць
unit circle — одиничне коло
unit of measurement — одиниця вимірювання
There are 138 units in the book. — У книзі 138 частин.
Each unit consists of two facing pages. — Кожен блок складається з двох розворотних сторінок.
If you are not sure which units you need to study, use the Study Guide on page 214. — Якщо ви не впевнені, які розділи вам потрібно вивчити, скористайтеся Навчальним посібником на сторінці 214.

Поділитись публікацією: