Одиниці вимірювання часу в англійській мові

Одиниці вимірювання часу в англійській мові

В рамках роботи над збільшенням словникового запасу ми вже розібралися, як англійською називаються дні тижня та місяці (якщо не читали — посилання наведені наприкінці статті). Тепер давайте познайомимося з тим, як англійською називаються усі одиниці вимірювання часу, які вам можуть знадобитися у спілкуванні. До речі, «одиниця вимірювання часу» англійською буде a unit of time.

Отже, одиниці вимірювання часу в англійській мові мають такі назви (від найменшої до найбільшої):

 • second — секунда,
 • minute — хвилина,
 • hour — година,
 • day — день,
 • week — тиждень,
 • fortnight — два тижні,
 • month — місяць,
 • quarter — квартал,
 • semester — семестр,
 • year — рік,
 • biennium — дворіччя,
 • triennium — триріччя,
 • quadrennium — чотирирічний період,
 • lustrum — п’ятиріччя,
 • decade — декада, десятиріччя,
 • century — сторіччя,
 • millennium — тисячоліття,
 • epoch — епоха,
 • era — ера.

Приклади речень

second

There are sixty seconds in a minute. — У хвилині шістдесят секунд.

minute

He opened the door ten minutes later. — Через десять хвилин він відчинив двері.

hour

I’ve been waiting for you for two hours! — Я чекав на тебе дві години!

day

I was playing computer games all day. — Я грав у комп’ютерні ігри цілий день.

week

They bought a new house last week. — Минулого тижня вони придбали новий будинок.

fortnight

They repeat this ritual every fortnight. — Вони повторюють цей ритуал кожні два тижні.

month

I visited her last month. — Я відвідав її минулого місяця.

quarter

The calendar year can be divided into four quarters. — Календарний рік можна розділити на чотири квартали.

semester

We have three exams in the second semester. — У нас три іспити у другому семестрі.

year

I’ve been living here for almost five years. Я живу тут майже п’ять років.

decade

This conflict has remained unresolved for more than three decades. — Цей конфлікт залишається невирішеним понад три десятиліття.

century

This process started at the end of the 19th century. — Цей процес розпочався наприкінці 19 століття.

millennium

We are celebrating the arrival of the new millennium. — Ми святкуємо прихід нового тисячоліття.

epoch

The photon epoch was the period in the evolution of the early universe in which photons dominated the energy of the universe. — Фотонна епоха — це період еволюції раннього Всесвіту, коли фотони домінували в енергії Всесвіту.

era

The year 7509 of this era began in September 2000. — 7509 рік цієї ери розпочався у вересні 2000 року.

Інші матеріали по цій темі

Поділитись публікацією: