Значення слова

Прислівник
навряд чи
малоймовірно

Прикметник
малоймовірний
неправдоподібний
непривабливий
що не подає надії

Приклади вживання

It’s unlikely to happen. — Це навряд чи станеться.
It’s highly unlikely. — Це дуже малоймовірно.
At the time, industry insiders regarded the release as unlikely. — Тоді представники галузі розглядали випуск як малоймовірний.
These hybrids are produced in captivity and are unlikely to occur in the wild. — Ці гібриди вирощуються в неволі і навряд чи трапляються в дикій природі.

Поділитись публікацією: