Значення слова

Прикметник
несмачний
неприємний

Приклади вживання

Its bitterness renders it unpalatable to humans and most animals. — Гіркота робить його несмачним для людей та більшості тварин.
Some of them are poisonous, others are merely too unpalatable for consumption. — Деякі з них отруйні, інші просто надто несмачні для споживання.
He did not enjoy his time at Durnford; he suffered unpalatable food, physical hardship and bullying. — Він не насолоджувався проведеним у Дарнфорді часом; він страждав від несмачної їжі, фізичних труднощів та знущань.
Plants containing large amounts of raphides are generally acrid and unpalatable. — Рослини, що містять велику кількість рафідів, як правило, їдкі та неприємні на смак.

Поділитись публікацією: