Значення слова

Прикметник
непередбачуваний

Приклади вживання

unpredictable behavior — непередбачувана поведінка
Humans are unpredictable. — Люди непередбачувані.
This result was so unpredictable. — Цей результат був таким непередбачуваним.
I was taken aback by such unpredictable results. — Я був вражений такими непередбачуваними результатами.

Поділитись публікацією: