Значення слова

Прикметник
непрофесіональний

Приклади вживання

He often called her unprofessional. — Він часто називав її непрофесійною.
He was charged with unprofessional conduct and fraud in 1973. — У 1973 році його звинуватили в непрофесійній поведінці та шахрайстві.
I think it’s a good example of your unprofessional behavior. — Я думаю, що це хороший приклад вашої непрофесійної поведінки.
Tone and spelling are unprofessional and do not meet quality standards. — Тон і правопис непрофесійні і не відповідають стандартам якості.

Поділитись публікацією: