Значення слова

Прикметник
нереалістичний

Приклади вживання

Their expectations are totally unrealistic. — Їхні очікування абсолютно нереалістичні.
In most cases, mission statements turn out to be unrealistic and far too optimistic. — У більшості випадків заяви про місію виявляються нереалістичними і надто оптимістичними.
Entomophobia is a specific phobia characterized by an excessive or unrealistic fear of one or more classes of insect. — Інсектофобія — це специфічна фобія, що характеризується надмірним або нереалістичним страхом одного або декількох категорій комах.

Поділитись публікацією: