Значення слова

Прикметник
нестабільний
непостійний
нестійкий
неврівноважений
неусталений

Приклади вживання

emotionally unstable personality disorder — емоційно нестабільний розлад особистості
This program is still quite unstable. — Ця програма все ще досить нестабільна.
It’s a politically unstable country. — Це політично нестабільна країна.
Any infinite Boolean algebra is unstable. — Будь-яка нескінченна булева алгебра нестійка.
They are divided into two types: stable and unstable. — Вони поділяються на два види: стійкі та нестійкі.
This is a relatively unstable artificial product that does not occur in nature. — Це відносно нестійкий штучний продукт, який не зустрічається в природі.
The yellow gas is unstable and reacts with many materials. — Жовтий газ нестабільний і реагує з багатьма матеріалами.

Ступені порівняння до слова unstable

  • less unstable — менш нестабільний
  • the least unstable — найменш нестабільний
  • more unstable — більш нестабільний
  • the most unstable — найбільш нестабільний

Приклади речень:

It is less unstable than many other peroxides under normal conditions. — Він менш нестійкий, ніж багато інших пероксидів у звичайних умовах.
It’s the least unstable system. — Це найменш нестабільна система.It’s the least unstable system.
It makes the ship more unstable. — Це робить корабль більш нестійким.
This game is the most unstable of the three games that we created. — Ця гра є найбільш нестабільною з трьох ігор, які ми створили.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: