Значення слова

Прикметник
непридатний для проживання
непридатний для оборони
нежитловий

Приклади вживання

Our current welfare system is financially untenable. — Наша нинішня система соціального забезпечення є фінансово нестійкою.
Parliament found itself in an untenable position. — Парламент опинився у невигідному становищі.
Their initial positions were untenable. — Їхні початкові позиції були непридатними для оборони.

Поділитись публікацією: