Значення слова

Прийменник
до
не раніше

Сполучник
поки

Приклади вживання

until now — досі
up until recently — до недавнього часу
Fake it until you make it. — Удавай, поки не зробиш це правдою.
It always seems impossible until it’s done. — Це завжди здається неможливим, поки не зроблено.
He let her stay there until midnight. — Він дозволив їй пробути там до півночі.
He will be too busy until October fifth. — Він буде занадто зайнятий до 5 жовтня.
I am on vacation until the end of August. — Я у відпустці до кінця серпня.
The presumption of innocence is a legal principle that every person accused of any crime is considered innocent until proven guilty. — Презумпція невинуватості — це правовий принцип, згідно з яким кожна особа, обвинувачена у будь -якому злочині, вважається невинною, доки не доведена її провина.
I’ll be at the office until 8 p.m. — Я буду в офісі до 20:00.
You don’t know what you can do until you try. — Ви не знаєте, що ви можете зробити, поки не спробуєте.

Слово until у статтях

Поділитись публікацією: