Значення слова

Дієслово
підтримувати
захищати
дотримуватися

Приклади вживання

It is usual for police officers to take an oath to uphold the law. — Для поліцейських є звичайною справою присягатися дотримуватися закону.
They uphold this tradition. — Вони підтримують цю традицію.
The party aims to support Muslim interests and uphold Sharia law. — Партія націлена на підтримку мусульманських інтересів та дотримування закону шаріату.
He continues to uphold the teachings and principles of the Church. — Він продовжує підтримувати вчення та принципи Церкви.

Поділитись публікацією: