Значення слова

Прикметник
викоренений
викорчуваний

Приклади вживання

The company removed uprooted trees from roads. — Компанія прибрала з доріг викорчувані дерева.
These trees were uprooted by wind. — Ці дерева були викорчувані вітром.
Agricultural crops, and other plants in nearby environments can be uprooted and damaged. — Сільськогосподарські культури та інші рослини, що знаходяться поблизу, можуть бути викорчовані та пошкоджені.

Поділитись публікацією: