Значення слова

Прикметник
нагальний
терміновий
необхідний
наполегливий
першочерговий

Приклади вживання

It was an urgent situation. — Це була невідкладна ситуація.
These tasks are unimportant but urgent. — Ці завдання є неважливими, але терміновими.
She organized his urgent repatriation to England. — Вона організувала його термінову репатріацію до Англії.
Users can choose to mark a message as urgent or important. — Користувачі можуть позначити повідомлення як термінове або важливе.
This sign indicates the need for urgent management. — Ця ознака свідчить про необхідність термінового лікування.
They made two urgent requests to the Court of Arbitration for Sport. — Вони зробили два термінових запити до Спортивного арбітражного суду.
This condition requires the urgent attention of an ophthalmologist. — Такий стан вимагає термінового звернення до лікаря-офтальмолога.

Поділитись публікацією: