Значення слова

Прикметник
вакантний
вільний
незайнятий
пустий
порожній

Приклади вживання

vacant niche — вільна ніша
Office buildings are usually cleaned when they are vacant. — Офісні будівлі зазвичай прибирають, коли вони вільні.
There are a lot of completely vacant buildings. — Тут дуже багато абсолютно вільних будівель.
They want to build a house on a vacant plot. — Вони хочуть побудувати будинок на вільній ділянці.
The post was vacant until Morarji Desai became the second deputy prime minister in 1967. — Посада була вакантною, поки Морарджі Десай не став другим віце-прем’єр-міністром у 1967 році.
On 15 December, Saunders fought Nick Blackwell for the vacant British middleweight title. — 15 грудня Сондерс бився з Ніком Блеквеллом за вакантний титул у британській середній вазі.
Senate seats were declared vacant in March 1861. — Місця в сенаті були оголошені вакантними в березні 1861 року.

Поділитись публікацією: