Значення слова

Іменник
відпустка
відпочинок
перерва
канікули
вакації

Дієслово
брати відпустку

Множина

Іменник vacation у множині: vacations

Приклади вживання

a month’s vacation — місячна відпустка
a summer vacation — літня відпустка
a winter vacation — зимова відпустка
to get a vacation — отримати відпустку
to go on vacation — поїхати у відпустку
to take a vacation — взяти відпустку
I am on vacation. — Я у відпустці.
She is on vacation now. — Вона зараз у відпустці.
He went to the South for his vacation. — Він поїхав на південь у відпустку
The vacation begins in a week. — Відпустка починається через тиждень.
I am on vacation until the end of August. — Я у відпустці до кінця серпня.
I think there is a universal law that says the longer the vacation, the faster it goes by and the harder it is to go back to work. — Я думаю, що існує універсальний закон, який говорить, що чим довше відпустка, тим швидше вона проходить і тим важче повернутися до роботи.
Where did you go on your last vacation? — Де ти був у останню відпустку?

Поділитись публікацією: