Значення слова

Прикметник
невизначений
розпливчастий
нечіткий
невиразний

Приклади вживання

In practice, however, this distinction is vague. — На практиці, однак, ця різниця нечітка.
This statute is too vague for the average citizen to understand. — Цей статут є надто розпливчастим для розуміння пересічного громадянина.
Panphobia is a vague and persistent dread of some unknown evil. — Панфобія — це невизначений і стійкий страх перед якимось невідомим злом.
His report of the journey is vague about the route taken. — Його звіт про подорож розпливчасто говорить про маршрут.
The flag’s history is vague, and there are no specific accounts of its creator. — Історія прапора розпливчаста, і немає конкретних відомостей про його творця.
He says that most horoscopes only make vague untestable statements that can apply to almost anyone. — Він каже, що більшість гороскопів містять лише розпливчасті неперевірені твердження, які можуть стосуватися майже будь-кого.

Поділитись публікацією: