Значення слова

Прислівник
неясно
туманно

Приклади вживання

It vaguely resembles a human skull. — Він трохи нагадує череп людини.
I vaguely remember him. — Я смутно пам’ятаю його.
For some reason, that name was vaguely familiar. — Чомусь це ім’я було смутно знайомим.
Because this division had no weight limit, it has been historically vaguely defined. — Оскільки цей поділ не мав обмеження ваги, він був історично визначений нечітко.
His scene was deleted, and the film instead vaguely implies that he has passed away. — Його сцену було видалено, а фільм натомість нечітко натякає, що він помер.

Поділитись публікацією: