Значення слова

Прикметник
різний
різнобічний
різноманітний

Приклади вживання

The room was filled with people of various age. — Кімната була заповнена людьми різного віку.
There are various styles of collar. — Існують різні фасони коміра.
The health authorities took various measures. — Органи охорони здоров’я вжили різних заходів.
There are various ways of solving the problem. — Існують різні способи вирішення проблеми.

Поділитись публікацією: