Значення слова

Прислівник
пристрасно

Приклади вживання

Anarchists have traditionally been skeptical of or vehemently opposed to organized religion. — Анархісти традиційно скептично ставляться до організованої релігії або жорстко проти неї.
She vehemently denies everything. — Вона категорично все заперечує.
He vehemently defended Jones in response to the allegations. — Він рішуче захищав Джонса у відповідь на звинувачення.
The upper caste people reacted vehemently to the start of these schools. — Люди вищої касти бурхливо реагували на початок роботи цих шкіл.

Поділитись публікацією: