Значення слова

Іменник
дієслово

Множина

Іменник verb у множині: verbs

Приклади вживання

auxiliary verb — допоміжне дієслово
irregular verb — неправильне дієслово
modal verb — модальне дієслово
regular verb — правильне дієслово
simple verb — просте дієслово
phrasal verbs — фразові дієслова
Use one of these verbs. — Використовуйте одне з цих дієслів.
Put the verb into the correct form. — Поставте дієслово у правильну форму.
We do not use these verbs in the present continuous. — Ми не використовуємо ці дієслова у теперішньому тривалому часі.
Some verbs are irregular. — Деякі дієслова є неправильними.
Some verbs are more commonly found in the simple form. — Деякі дієслова частіше зустрічаються у простій формі.
He underlined this verb. — Він підкреслив це дієслово.

Див. також: Частини мови англійською.

Поділитись публікацією: