Значення слова

Прикметник
справжній
істинний
правдивий

Приклади вживання

It’s a veritable paradise. — Це справжній рай.
In the United States and internationally, the song became a veritable symbol for the human rights movement of the 1970s. — У Сполучених Штатах Америки та на міжнародному рівні ця пісня стала справжнім символом правозахисного руху 1970-х років.
When conditions are favorable, these demographic parameters allow for a veritable explosion in population size. — Коли умови сприятливі, ці демографічні параметри дозволяють статися справжньому вибуху у розмірі популяції.

Поділитись публікацією: