Значення слова

Прикметник
пильний
неусипний
невсипущий

Приклади вживання

Operation Vigilant Eagle — Операція «Пильний орел»
Our detectives remain vigilant. — Наші детективи залишаються пильними.
This means that we will now be even more vigilant. — Це означає, що тепер ми будемо ще пильнішими.
He advised residents to stay vigilant for possible flooding and landslides. — Він порадив жителям бути пильними щодо можливих повеней та зсувів.
However, he also cautions that errors are frequently found on Internet sites and that academics and experts must be vigilant in correcting them. — Однак він також застерігає, що помилки часто зустрічаються на інтернет-сайтах і що науковці та експерти повинні бути пильними при їх виправленні.

Поділитись публікацією: