Значення слова

Іменник
чеснота
доброчесність
якість
цнотливість

Множина

Іменник virtue у множині: virtues

Приклади вживання

cardinal virtues — кардинальні чесноти
seven virtues — сім чеснот
virtue ethics — етика чеснот
Patience is a virtue. — Терпіння — це чеснота.
Diligence is one of the seven heavenly virtues. — Старанність — одна з семи небесних чеснот.
It was one of the chief virtues among the ancient Romans. — Це була одна з головних чеснот у стародавніх римлян.

Поділитись публікацією: