Значення слова

Іменник
лексика
словник
словниковий запас
лексикон

Прикметник
словниковий

Множина

Іменник vocabulary у множині: vocabularies

Приклади вживання

listening vocabulary — словниковий запас слухання
reading vocabulary — словниковий запас читання
speaking vocabulary — усний словниковий запас
vocabulary development — розвиток словникового запасу
vocabulary size — розмір словникового запасу
writing vocabulary — письмовий словниковий запас
The vocabulary of any language is influenced by contacts with other cultures. — На словниковий склад будь-якої мови впливають контакти з іншими культурами.
Acquiring an extensive vocabulary is one of the largest challenges in learning a second language. — Опанування широкого словникового запасу є однією з найбільших проблем при вивченні другої мови.
Vocabulary size has been directly linked to reading comprehension. — Розмір словникового запасу безпосередньо пов’язаний із розумінням прочитаного.
My goal is to learn 5000 new vocabulary words. — Моя мета — вивчити 5000 нових слів.

Див. також: Різниця між dictionary, vocabulary та glossary.

Поділитись публікацією: