Значення слова

Іменник
об’єм
ємність
гучність
обсяг
книга
том

Множина

Іменник volume у множині: volumes

Приклади вживання

molar volume — молярний об’єм
stroke volume — ударний об’єм
volume fraction — об’ємна частка
Turn down the volume! — Зменшіть гучність!
This hard disk consists of two volumes. — Цей жорсткий диск складається з двох томів.
What is the volume of this container? — Який об’єм цієї ємності?
I want to measure the volume of the bottle. — Я хочу виміряти об’єм пляшки.
This picture shows how to measure volume using a graduated cylinder. — На цьому малюнку показано, як виміряти об’єм за допомогою градуйованого циліндра.
How many units of volume do you know? — Скільки одиниць об’єму ви знаєте?
You can find this sentence in the first volume. — Ви можете знайти це речення в першому томі.
Volumes are typically identified sequentially with Roman or Arabic numerals. — Томи зазвичай позначаються послідовно римськими або арабськими цифрами.

Поділитись публікацією: