Значення слова

Іменник
голос
право голосу
голосування

Дієслово
голосувати
балотувати
пропонувати
вносити пропозицію
виділяти

Приклади вживання

to have the right to vote — мати право голосу
vote down — провалити, не ухвалити (наприклад, пропозицію)
vote through — провести шляхом голосування
Will they vote for him? — Вони проголосують за нього?
Will you vote? — Ти будеш голосувати?
I voted for the first candidate. — Я проголосував за першого кандидата.
It’s an electoral system in which each voter is allowed to vote for only one candidate. — Це виборча система, при якій кожен виборець може проголосувати лише за одного кандидата.

Поділитись публікацією: