Значення слова

Іменник
талія
шкафут
ліф
звужена частина

Множина

Іменник waist у множині: waists

Приклади вживання

waist bag — поясна сумка
waist circumference — окружність талії
She has a very narrow waist. — У неї дуже вузька талія.
The waist is the part of the abdomen between the rib cage and hips. — Талія — це частина живота між грудною кліткою і стегнами.
The skirt is tighter at the waist and flares out at the bottom. — Спідниця більш вузька в талії і розкльошена внизу.
Female figures are typically narrower at the waist than at the bust and hips. — Жіночі фігури зазвичай вужчі в талії, ніж в грудях і стегнах.
The sari is tied around the waist and knotted at one end, wrapped around the lower body, and then over the shoulder. — Сарі зав’язується навколо талії і вузлом на одному кінці, обертається навколо нижньої частини тіла, а потім через плече.

Поділитись публікацією: