Значення слова

Іменник
офіціант
придворний

Множина

Іменник waiter у множині: waiters

Приклади вживання

I’m a waiter. — Я офіціант.
Waiter may receive tips. — Офіціант може отримати чайові.
Many restaurants choose a specific uniform for their waiters. — Багато ресторанів вибирають спеціальну форму для своїх офіціантів.
Is he a good waiter? — Він хороший офіціант?
He needs waiters. — Йому потрібні офіціанти.

Див. також Назви професій в англійській мові.

Поділитись публікацією: