Значення слова

Іменник
хвиля
коливання
сигнал
хвилястість
завивка
покрученість
помах

Дієслово
махати
махнути
розмахувати
майоріти
витися

Прикметник
хвильовий

Множина

Іменник wave у множині: waves

Приклади вживання

gravity wave — гравітаційна хвиля
mechanical wave — механічна хвиля
radio wave — радіохвиля
seismic wave — сейсмічна хвиля
surface wave — поверхнева хвиля
wave function — хвильова функція
The waves are high today. — Хвилі сьогодні високі.
She waved to me. — Вона помахала мені рукою.
The president waved to the crowd. — Президент помахав натовпу рукою.
Electromagnetic radiation consists of waves of the electromagnetic field propagating through space. — Електромагнітне випромінювання складається з хвиль електромагнітного поля, що поширюються в просторі.
An antenna receiving the radio waves must have the same polarization as the transmitting antenna. — Антена, яка приймає радіохвилі, повинна мати ту саму поляризацію, що й передавальна антена.

Поділитись публікацією: