Значення слова

Прикметник
слабкий
безсилий
нерішучий
водянистий
непереконливий
кволий
рідкий
невиразний
редукований

Приклади вживання

weak interaction — слабка взаємодія
weak isospin — слабкий ізоспін
weak point — слабке місце
Women are weak. — Жінки слабкі.
They are weak, but he is strong. — Вони слабкі, а він сильний.
You are too weak. — Ти занадто слабкий.

Ступені порівняння до слова weak

  • weaker — слабший
  • the weakest — найслабший

Приклади речень:

I’m not weaker than my sister. — Я не слабша за сестру.
He is the weakest student in our group. — Він найслабший студент у нашій групі.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: