Значення слова

Іменник
місцеперебування
приблизне місцеперебування

Прислівник
де
куди

Приклади вживання

Whereabouts are you from? — Звідки ти?
Since her withdrawal from appearing in public, she has been the subject of speculation and inquiries regarding her whereabouts. — З моменту відмови від появи на публіці вона стала предметом спекуляцій та розслідувань щодо її місцеперебування.
His whereabouts were unknown. — Його місцеперебування було невідоме.
The whereabouts of his ashes are believed to be known only to Austin. — Місцезнаходження його праху, як вважають, відомо лише Остіну.
His whereabouts and status are currently unknown. — Наразі його місцезнаходження та статус невідомі.

Поділитись публікацією: