Значення слова

Прислівник
як
чим
яким чином
за допомогою чого

Приклади вживання

The body language of dogs is one form of non-verbal communication whereby dogs can express emotions and intentions through bodily movements. — Мова тіла собак є однією з форм невербального спілкування, за допомогою якого собаки можуть виражати емоції та наміри за допомогою фізичних рухів.
It’s a social process whereby people move from urban areas to rural areas. — Це соціальний процес, при якому люди переїжджають з міських районів у сільські.
It’s the practice whereby one person might be able to vote multiple times in an election. — Це практика, коли одна людина може мати змогу голосувати кілька разів на виборах.

Поділитись публікацією: