Значення слова

Сполучник
чи

Займенник
котрий з кількох

Приклади вживання

I want to know whether she is right. — Я хочу знати, чи права вона.
Robert asked the workers whether they would come. — Роберт запитав робітників, чи прийдуть вони.
I want to check whether this method works or not. — Я хочу перевірити, працює цей метод чи ні.
I don’t know whether he is in the office or not. — Я не знаю, в офісі він чи ні.
I don’t know whether I should do it or not. — Я не знаю, варто це робити чи ні.
I don’t know whether they’ll agree or not. — Я не знаю, погодяться вони чи ні.
I don’t know whether Teresa likes it or not. — Я не знаю, подобається це Терезі чи ні.
I don’t know whether the meeting is on Wednesday or Thursday. — Я не знаю, зустріч у середу чи в четвер.
Do you know whether he wants to do it or not? — Ти знаєш, він хоче це зробити чи ні?
Do you know whether she wants to buy this house or not? — Ви знаєте, хоче вона купити цей будинок чи ні?

Поділитись публікацією: