Значення слова

Прикметник
широкий
великий
просторий
широко відкритий
завширшки

Прислівник
широко
далеко
усюди
всюди

Іменник
широчінь

Приклади вживання

World Wide Web — Всесвітня мережа
This window is three meters wide. — Це вікно завширшки три метри.
They occur across a wide range of climatic zones. — Вони зустрічаються в широкому діапазоні кліматичних зон.
Wide neckties were fashionable in the 1940s. — Широкі краватки були модними в 1940 -х роках.
This colorless salt has a wide range of uses. — Ця безбарвна сіль має широке застосування.
The lava flow is about a kilometer wide and has reached the sea. — Потік лави має ширину близько кілометра і досяг моря.
After puberty, hips are generally wider than shoulders. — Після статевого дозрівання стегна зазвичай ширші за плечі.

Ступені порівняння до слова wide

  • wider — ширше
  • the widest — найширший

Приклади речень:

These stairs are much wider. — Ці сходи набагато ширші.
What is the widest river in the world? — Яка річка є найширшою у світі?

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: