Значення слова

Іменник
вдівець
удівець

Приклади вживання

A widower is a man whose spouse has died. — Вдівець — це чоловік, дружина якого померла.
He is widower with five daughters. — Він вдівець із п’ятьма дочками.
She later married her older sister Eugenia’s widower, Stavros Niarchos. — Вона пізніше вийшла заміж за Ставроса Ніаркоса, вдівця своєї старшої сестри Юджинії.
The plot follows a 70-year-old widower who becomes a senior intern at an online fashion website. — Сюжет розповідає про 70-річного вдівця, який стає старшим стажером модного веб-сайту.

Поділитись публікацією: