Значення

Іменник
ширина
широта
проліт
смуга

Множина

Іменник width у множині: widths

Приклади вживання

The overall width is 65 mm. — Загальна ширина 65 мм.
What is the width of this river? — Яка ширина цієї річки?
Most fonts have digits of equal width. — Більшість шрифтів мають цифри однакової ширини.
I’d like to know what the width of this street is. — Я хотів би знати, яка ширина цієї вулиці.
The flag had three horizontal bands of equal width. — Прапор мав три горизонтальні смуги однакової ширини.
We need to know the width of the target. — Нам потрібно знати ширину мішені.
The garden was about eighteen feet in width. — Сад був приблизно вісімнадцять футів завширшки.
It can be described by a ratio between width and height. — Його можна описати співвідношенням між шириною та висотою.
The minimum width of a hallway is governed by building codes. — Мінімальна ширина коридору регламентується будівельними нормами.
Some systems also indicate the shoe width, sometimes also as a number, but in many cases by one or more letters. — Деякі системи також вказують ширину взуття, іноді також у вигляді числа, але в багатьох випадках однією або кількома літерами.

Поділитись публікацією: