Значення слова

Прикметник
радий
охочий
старанний
готовий
добровільний

Приклади вживання

Is he willing to help us? — Чи готовий він нам допомогти?
Is he willing to do it? — Чи готовий він це зробити?
I’m willing to make an exception for you. — Я хочу зробити для тебе виняток.
He travels and is willing to work. — Він подорожує і готовий працювати.
The spirit is willing, but the flesh is weak. — Дух бадьорий, а тіло слабке.
It’s a process whereby a loan officer takes information from a borrower and makes a tentative assessment of how much the lending institution is willing to lend them. — Це процес, за допомогою якого кредитний спеціаліст отримує інформацію від позичальника та робить попередню оцінку того, у якому розмірі кредитна установа готова надати йому позику.
Sellers have a minimum price at which they are willing to offer their product. — Продавці мають мінімальну ціну, за якою вони готові запропонувати свій товар.

Поділитись публікацією: