Значення слова

Прикметник
мудрий
розсудливий

Дієслово
напутити

Приклади вживання

She’s such a wise woman. — Вона така мудра жінка.
Martin is old and wise. — Мартін старий і мудрий.
It seemed a wise decision. — Це здавалося мудрим рішенням.
My grandfather always says such wise things. — Мій дідусь завжди говорить такі мудрі речі.
You don’t need to be wise to understand such a simple thing. — Не треба бути мудрим, щоб зрозуміти таку просту річ.

Ступені порівняння до слова wise

  • wiser — мудріший
  • wisest — наймудріший

Приклади речень:

If only I’d been wiser! — Якби я був мудрішим!
Jack is the wisest person in our group. — Джек наймудріша людина в нашій групі.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: